Meet our Team

MEET THE STAFF AT GREAT NORTH CHEVROLET BUICK GMC LTD. IN THE PAS

THOMAS ELDRIDGE
THOMAS ELDRIDGE
General Manager

THERESA CROSSON
THERESA CROSSON
Finance Manager

BARB KACZOROSKI
BARB KACZOROSKI
Support Staff

SHANE SAMATTE
SHANE SAMATTE
Support Staff
 • No contact details at this time

KILEY KOZLOWSKI
KILEY KOZLOWSKI
Marketing Manager

KEVIN ARMSTRONG
KEVIN ARMSTRONG
Sales Consultant

JEREMY HOHN
JEREMY HOHN
Sales Consultant

BARB SCHESCHUK
BARB SCHESCHUK
Sales Consultant

MARCEL SCHOMMER
MARCEL SCHOMMER
Service Manager

AMELIA FINNBOGASON
AMELIA FINNBOGASON
Service Advisor
 • No contact details at this time

BRIAN HRAPPSTEAD
BRIAN HRAPPSTEAD
Journeyman Technician
 • No contact details at this time

RICHARD HRAPPSTEAD
RICHARD HRAPPSTEAD
Journeyman Technician
 • No contact details at this time

ROGER NIKOLYCHUK
ROGER NIKOLYCHUK
Apprentice Technician
 • No contact details at this time

JASON OSWALD
JASON OSWALD
Warranty Administrator
 • No contact details at this time

KAITLEE STENER
KAITLEE STENER
Apprentice Technician
 • No contact details at this time

BRAYDON FOTHERGILL
BRAYDON FOTHERGILL
Service Tech
 • No contact details at this time

Lindsay Fraser
Lindsay Fraser
Warranty Admin
 • No contact details at this time

ERIN MCKELVEY
ERIN MCKELVEY
Parts Manager

Anthony Flett
Anthony Flett
Parts Specialist
 • No contact details at this time

Ryan Legacy
Ryan Legacy
Parts Specialist
 • No contact details at this time